Nasjonale turistveger : utkikksplatå og skywalk ved Vøringsfossen

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2013-05-28

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Statens vegvesen planlegger å oppgradere området ved Vøringsfossen i Eidfjord kommune, som en del av prosjektet Nasjonale turistveger. Målet er å styrke utsiktsopplevelsen med blant annet et utkikksplatå og en skywalk. I den forbindelse har forfatterne dimensjonert begge konstruksjonene med to alternative bæresystemer hver. Det har blitt gitt en anbefaling på de beste alternativene til bæresystemer hvor montasje, estetikk og inngrep i naturen har vært de viktigste faktorene i vurderingsgrunnlaget. Kostnader har ikke blitt beregnet ved prosjektering. Til dimensjoneringen av bæresystemene har det blitt brukt datamodelleringsprogrammet Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013 som metode. Resultatet viser at alle de alternative bæresystemene er gjennomførbare. Forfatterne har gitt en anbefaling av bæresystem for hver av konstruksjonene med estetikk som avgjørende faktor.