Når ord blir vanskelige: hvordan kan yrkesfaglærere skape gode læringssituasjoner?

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2010

Series/Report no

  • Læremidler for profesjonsutdanningen;11/2010

Publisher

  • Høgskolen i Akershus

ISBN

  • 978-82-488-0036-1

ISSN

  • 1501-6080

Description

  • Mette Borgå har med denne boken laget en lenge etterlengtet lærebok om ungdom med lese- og skrivevansker. Boken bygger på den kunnskap og de erfaringer som Mette Borgå har opparbeidet seg innen dette fagområdet. Hun har mange års erfaring fra arbeid med elever med lese- og skrivevansker både i grunnskole og videregående skole. Hun har siden 80-tallet vært engasjert i videreutdanning av lærere og forskning innen spesialpedagogikk. Egen forskning har vært knyttet til området lese- og skrivevansker og IKT i spesialpedagogisk arbeid. Hun har også hatt ansvar for å veilede studenter med lese- og skrivevansker ved Høgskolen i Akershus. Boken er derfor et resultat av forespørsler over mange år om å få hennes kunnskap i bokform. Boken gir et oversiktlig og nyttig innblikk i de krav og forventninger som møter den enkelte lærer og ungdom i forhold til lese- og skrivevansker. Boken tar også for seg hva som kjennetegner en inkluderende og lærende skole som mestrer utfordringene med elever med lese- og skrivevansker på en god måte. Boken retter seg primært mot yrkesfaglærerstudenter og yrkesfaglærere i videregående opplæring og tar sikte på å gi en enkel teoretisk basisforståelse som utgangspunkt for tiltak for ungdom med lese- og skrivevansker. I boken gis det mange ideer til hvordan yrkesfaglærere kan medvirke til å skape gode læringssituasjoner for elever med lese- og skrivevansker. Boken vil også inspirere og hjelpe lærere til å utvikle egne individuelt tilpassede løsninger.