Når mediene gjør store grupper små – dekningen av helsefagarbeidere og ufaglærte pleiere i norske aviser

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • HiOA

Description

  • Denne oppgaven vil se på hvordan helsefagarbeidere og ufaglærte pleiere innenfor helse- og omsorgsyrket blir representert i mediene. Gjennom en kvantitativ innholdsanalyse av flere norske aviser undersøker vi i hvilken grad denne gruppen blir dekket, og ikke minst hvordan de blir fremstilt. Videre diskuterer vi hvordan dekningen av gruppen kan ses i sammenheng med teori om marginalisering og klasse. Det har blitt snakket lite om arbeiderklassens representasjon i norsk presse. I et samfunn som blir omtalt som egalitært av både fagfolk og medier, er det interessant å se i hvilken grad denne gruppen blir representert. I vår undersøkelse fant vi at yrkesgruppen generelt blir dekket lite. Som oftest er det stedfortredere som snakker for dem, og det er også verdt å merke seg forekomsten av elitekilder. Det mest overraskende funnet var Klassekampens lave dekning av gruppen. Basert på funnene våre spør vi om det er grunnlag for å anta at gruppen vår faller utenfor den tradisjonelle definisjonen av arbeiderklasse, men i en ny, mindre synlig klasse. Dette kan forklare hvorfor dekningen er lavere enn andre arbeiderklassegrupper.