Når klemmen protokollføres - Klem som alternativ til tvang på ungdomshjem

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Innføring av kjærlighet i barnevernsloven står for dør. Forfatteren drøfter derfor muligheten til å gi en klem som alternativ til tvang, hovedsaklig ved utageringssituasjon på ungdomshjem. Oppgaven dreier seg rundt tilknytningsproblematikk hos ungdommer, forventningspress hos miljøterapeuter og juridiske rammer. Jamført tilknytningsteori er det mye som tyder på at en aldersadekvat tilnærming hvor man tar utgangspunkt i ungdommens emosjonelle alder åpner opp for bruk av klem for å roe ned ungdommen i stressende situasjoner. Men fordi mennesker i belastende livssituasjoner har et laver funksjonsnivå enn normalt og kan ha en utfordring med utviklingstraumer er det ikke så enkelt. For at en klem skal kunne brukes som et regulerende middel i en utageringssituasjon må man ha blitt eksponert tilstrekkelig for det i en forebyggende fase først. Dette samsvarer også med det juridiske rammeverket ved for eksempel kravet om bruk av lempligere midler enn tvang i form av fastholding.