Når hjemme er et annet sted

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2002

Series/Report no

  • NOVA Rapport 8/02

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

ISBN

  • 82-7894-137-8

ISSN

  • 0808-5013

Page Number

  • 143

Abstract

  • Denne rapporten handler om eldre med minoritetsetnisk bakgrunnog deres behov, ønsker og forventninger til en god alderdom. Danske og pakistanske eldre har blitt intervjuet om sine liv i Norge. Offentlig eldreomsorg står overfor nye utfordringer når når eldre fra minoritetsetniske grupper nå får behov for å benytte helse- og sosialtjenester. Hvilke forventninger har de til omsorg? Er det familien eller det offentlige som har ansvaret for dem? Er tjenestene tilrettelagt slik at de oppleves nyttige? Er det behov for endringer slik at eldre med minoritetsetnisk bakgrunn får samme rett som norske eldre til å benytte tjenestene? Dette er noen av de spørsmålene som blir tatt opp i rapporten. Kunnskaper og erfaringer fra undersøkelsen vil kunne danne utgangspunkt for tilrettelegging av en etnisk sensitiv eldreomsorg.