Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum

Document type

Publication date

  • 2019-04-10

Series/Report no

  • AFI Rapport;2019:01

Publisher

  • Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University

ISBN

  • 978-82-7609-406-0

ISSN

  • 0807-0865

Page Number

  • 90

Abstract

  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) - OsloMet ved Christin Thea Wathne, Niri Talberg (Forskningsstiftelsen Fafo) og Helene O. I. Gundhus (Universitetet i Oslo og Politihøgskolen), fikk i 2018 midler av Difi til å gjennomføre et forskningsprosjekt om politireformens konsekvenser for de ansatte i politiet og politiets relasjon til publikum. Mer overordnet ser forskerne også på hvordan politireformen kan påvirke politiets rolle og oppgaver i samfunnet, det vil si politiets samfunnsmessige betydning. Resultatene av forskningen fremkommer i denne rapporten, som har til hensikt å bidra til en konseptuell kunnskap som kan berike forståelsen av hvordan reformen utfolder seg i praksis.