Næringsmiljø og utvikling i Fredrikstad-regionen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2005

Series/Report no

  • NIBR-notat 2005:119

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-568-9

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet belyser næringsstrukturer og utviklingstrekk i Fredrikstadregionen de senere årene, og retter et spesielt søkelys på kultur og kreative næringer. Det vises til at disse næringer har utviklet seg sterkt de senere årene og har utviklingspotensialer i byen framover. Det vil også kunne styrke byens kvalitet og attraktivitet.