Nærhet i krise - Pressens tilstedeværelse under ebolaepidemien

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I løpet av de første månedene av 2014 ble om lag 20.000 mennesker – hovedsakelig fra de tre vestafrikanske landene Liberia, Sierra Leone og Guinea – smittet av blødningsfeberen ebola. Innen utgangen av året hadde i følge Verdens Helseorganisasjon 8.600 mennesker mistet livet som følge av epidemien. Blant tallene finnes også en håndfull vestlige helsearbeidere som enten oppholdt seg i Vest-Afrika eller som ble smittet av hjemvendte, vestlige helsearbeidere. I denne fordypningsoppgaven har jeg undersøkt det fotografiske materialet som ble publisert i forbindelse med epidemien i papirutgavene til VG, Vårt Land og Klassekampen. Ved å analysere det publiserte bildematerialet fra utbruddet skal jeg undersøke hvordan de tre avisene fremstilte ebolaepidemien visuelt, og om dekningen skriver seg inn i trender eller mønstre som er undersøkt tidligere. Jeg har tatt utgangspunkt i bilder som ble publisert både fra områder med sykdomsutbrudd i Vest-Afrika, samt bilder fra vestlige land der smittede har kommet hjem eller det har vært mistanke eller frykt for smitte. I tillegg til den visuelle fremstillingen har jeg sett på fordelingen av notiser og hovedoppslag både fra vestlige og afrikanske land.