Motivasjon for lesing på mellomtrinnet - med hovedvekt på skjønnlitteratur

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven omhandler motivasjon for lesing av skjønnlitteratur på mellomtrinnet. Motivasjon er viktig for all læring, og forskning viser at elevers motivasjon synker med alderen (Kunnskapsdepartementet, udatert). Oppgaven tar for seg viktigheten av motivasjon, hvordan lærere på mellomtrinnet kan arbeide for å styrke elevers lyst for lesing av skjønnlitteratur og foreldres betydning i arbeid med leselyst. Forskningen i denne oppgaven bygger på relevant teori om motivasjon for lesing. I arbeidet med å finne svar på min problemstilling har jeg analysert to dokumenter som er viktige i arbeidet med elevers leselyst. I tillegg er det blitt gjennomført et intervju av en person med lang erfaring med elever og motivasjon for lesing på barneskolen.