Motivasjon blant ledere i norsk helsevesen

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven tar vi for oss motivasjon hos ledere innenfor privat – og offentlig sykehus, samt privat med offentlig støtte. Vår problemstilling er som følgende: ”Hva motiverer ledere i norsk helsevesen, og er det forskjeller mellom privat og offentlig sektor?” Formålet med denne oppgaven vil være å kartlegge hva ledere i helsevesenet motiveres av, og om det er ulike drivere til motivasjon i privat – og offentlig sektor.