Modelltekstar som metode i arbeidet med tekstskaping på mellomtrinnet

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Forsking syner at elevar manglar ei tilstrekkeleg skriftleg kompetanse for klare seg vidare i utdanningsløpet og i arbeidslivet. Samtidig arbeider skulane tilsynelatande mest med lesing, medan skriving er blitt nedprioritert. I 2013 blei bruk av modelltekstar integrert i læreplanen. Denne oppgåva forsøkjer å trekke fram korleis ein bør arbeide utvikling av skriftleg kompetanse, med fokus på bruk av modelltekstar. Dette er i utgangspunktet ein gammal skrivepedagogisk tilnærmingsmåte, og det er interessant å finne ut korleis den blir nytta i dag. Problemstilling er: Modelltekstar – ein tenleg metode i arbeidt med tekstskaping på mellomtrinnet?