Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NOVA - Rapport

Document type

Publication date

  • 2020

Series/Report no

  • 2020;5

Publisher

  • NOVA, OsloMet

ISBN

  • 978-82-7894-731-9

Page Number

  • 147

Abstract

  • I denne rapporten analyserer vi eldre personers tilpasning av boligkonsumet til aldersrelaterte svekkelser. Det er et viktig forskningstema i en situasjon hvor andelen eldre øker i by og bygd. Rapporten er basert på en surveyundersøkelse, flyttedata fra SSB og kvalitative intervjuer, og er den fjerde i rekken av NOVA-rapporter viet problemstillinger knyttet til eldre, boligmarked og boligpolitikk. Vi viser blant annet at det i løpet av de siste tjue årene har blitt vanligere å flytte fra enebolig til presumtivt mer tilgjengelige blokkleiligheter blant personer i aldersgruppen 60 til 75 år.