Mobbing på norske, offentlige arbeidsplasser: En undersøkelse av i hvilken grad det oppleves mobbing på norske, offentlige arbeidsplasser, og hvordan denne problematikken håndteres.

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Begrepet mobbing kommer jeg til å bruke som en samlebetegnelse som dekker ulike typer trakassering som trusler, fysisk og psykisk vold, krenkelse og ulike former for trakassering, basert på kjønn, trosretning, bakgrunn, kulturell bakgrunn etc. Jeg kommer likevel ikke til å gå spesielt inn på de ulike typene, f.eks trosdiskriminering, sextrakassering og liknende, men kommer til å forholde meg til mobbing på en mer generell basis, for å søke en oversikt over det helhetlige problemet og ikke gå inn i de individuelle områdene. Jeg kommer til å hente inn informasjon fra en rekke virksomheter med ulik funksjon og profesjoner, for å forsøke å få et bredt utvalg og et representativt resultat. Eksempler på utvalgte virksomheter er virksomheter innen skole, samferdsel, politikk, offentlige tjenestevirksomheter, militære virksomheter, kulturelle, integreringsvirksomheter og miljøkonsentrerte virksomheter. Bedriftene er ulike i størrelse og i kompleksitet. På bakgrunn av dette har jeg utformet problemstillingen: «I hvilken grad oppleves det at mobbing forekommer på norske, offentlige arbeidsplasser, og hvordan håndteres dette?»