Mobbing eller krenkelse? Begrepsforståelse og tiltak

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan forslag til tiltak mot mobbing i skolen gjenspeiler forståelsen av begrepene mobbing og krenkelse. Jeg har anvendt kvalitativ metode med data generert fra to intervju, og litteraturstudie. Oppgaven presenterer forskning, aktuelle perspektiv og debatter, ulike definisjoner av begrepene mobbing og krenkelse, tiltaksmodeller, samt analyse og drøfting av datamaterialet i lys av problemstillingen. Arbeidet viser at det foreligger flere oppfatninger og at disse avstedkommer ulike tiltak. Arbeidet har vært svært lærerikt, og har vekket interesse for videre studier omkring temaet.