Miljøet i atferdsanalyse

Document type

Publication date

  • 2011

Series/Report no

  • Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38(1)

Publisher

  • Norsk atferdsanalytisk forening

Keywords

ISSN

  • 0809-781x

Description

  • I denne nye spalten “Om begreper” analyseres miljøbegrepet. Stimuli utgjør miljøets struktur. Stimuli inngår i klasser på samme måte som responser. Selve begrepet “stimulus” kan få oss til å tenke på avgrensede ting og hendelser i stedet for stimulusendringer som er en bedre karakteristikk av hva stimuli egentlig innebærer. Begrepsanalyser kan blant annet være et bidrag til å minske forekomsten av misforståelser om atferdsanalyse