Migrering av data

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Keywords

Description

  • Hvordan ivaretar standardene ADDML og SIARD hovedkravene til langtidsbevaring ved migrering av data fra et fagsystem til et uttrekk? Hvilke hovedkrav oppnås gjennom uttrekksprosessen ved hjelp av standardene? Finnes det forbedringspotensiale ved standardene ADDML og SIARD?Jeg ønsker å skrive om dette temaet fordi dette innebærer å bruke migreringsstrategien som er en viktig bevaringsstrategi i norsk arkivsektor. Dette er et viktig tema fordi det er en viktig del av arbeidet med å imøtekomme fagsystemproblematikken, temaet tar også for seg en tilnærming som baserer seg på viktige hovedkrav for langtidsbevaring som kan brukes også i andre standarder enn de jeg tar for meg i denne oppgaven. Det jeg ønsker å drøfte er hvordan standardene ADDML og SIARD ivaretar hovedkravene til langtidsbevaring når man migrerer data fra et fagsystem til et uttrekk med langtidsbevaring som mål. Jeg vil også undersøke nærmere hvilke hovedkrav standardene ivaretar under uttrekksprosessen, og hva disse hovedkravene innebærer for langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale. Til slutt vil jeg drøfte manglene ved disse standardene, om det finnes forbedringspotensiale for dem og eventuelt hvilke grep som kan gjøres for å ivareta alle hovedkravene til langtidsbevaring.