Metodebruk og utfordringer i undersøkende journalistikk En studie i hvordan norske medier jobber med undersøkende journalistikk

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven er en studie av hvordan norske journalister og mediehus jobber med undersøkende journalistikk. Hvilke metoder de bruker, hvilke utfordringer de mener undersøkende journalistikk står overfor og om de ser noen løsninger. Spesielt tar oppgaven for seg Aftenpostens arbeid med Panama Papers og avsløringene om DNBs tilrettelegging for skatteunndragelse, og hvordan metodebruk, utfordringer og løsninger for undersøkende journalistikk kommer til syne i denne saken.