Mesterlære i profesjonsutdanning

Collection

  • LUI - Department of Vocational Teacher Education

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2010

Series/Report no

  • Småskrift

Publisher

  • Høgskolen i Akershus

Description

  • Mesterlære har tradisjonelt vært knyttet til arbeidslivet og yrkesopplæringen. Det hevdes også at mesterlære som opplæringsform er uegnet for profesjonsutdanninger. I denne artikkelen vil jeg argumentere for at mesterlæreliknende læringsaktiviteter lar seg gjennomføre i en profesjonsutdanning som for eksempel yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag.