Mengdelesning i et norsk EFL/ESL-klasserom

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-23

Keywords

Description

  • Med problemstillingen ”Hvordan påvirker arbeidet med mengdelesing av litteratur språklig utvikling hos EFL-elever?” ønskes det å se på mengdelesning som en tilnærming til å arbeide med litteratur i ungdomsskolen, samt i hvilken grad denne tilnærmingen kan utvikle elevers språklige ferdigheter i engelskfaget. Problemstillingen, og oppgavens mål er å dekke bruken av, og arbeidet med, litteratur som verktøy til læring i engelskklasserommet i den norske ungdomsskolen. Anvendelse av litteratur i skolen, både generelt og i engelskfaget, vil også omtales for å gi ytterligere perspektiv. Videre skal det redegjøres rundt temaet leseglede, som både er en forutsetning for mengdelesning, men også et resultat. Det må tydeliggjøres hvordan en kan jobbe med mengdelesning i klasserommet, samstundes hvilke utfordringer og eventuelle problemer en kan møte i gjennomføringen av dette. Videre skal det både legges frem forskning knyttet til språkutvikling relevant for problemstillingen. Denne delen tar for seg mengdelesnings påvirkning på lese- og skriveferdigheter, samt ordinnlæring. Avslutningsvis presenteres en avrundende oppsummering om temaet med tilhørende konklusjon.