Mellom integrering og retur. Om resiliens hos enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Omtrent 65,3 millioner mennesker er på flukt i verden idag. FN (2017) antar at halvparten av dem er barn. Hvert år flykter barn alene uten omsorgspersoner, og flere kommer til Norge. Noen av disse får opphold og bosettes i en kommune, mens andre får avslag og må reise tilbake til hjemlandet. En tredje gruppe får kun midlertidig oppholdstillatelse. De må forlate Norge når de fyller 18 år, og befinner seg midt mellom integrering og retur. I 2015 fikk 15 barn et slikt vedtak. I 2016 var tallet hele 316. Hensikten med ordningen er å hindre at flere barn legger ut på flukt alene og at færre barn uten beskyttelsesbehov kommer til Norge. Barna som befinner seg i norske asylmottak gruer seg til 18 års dagen, og det er stor bekymring blant flere fagpersoner. Aldri før har det vært rapportert om så mange alvorlige psykiske symptomer hos barna som nå. Som sosionom i asylmottak er man i direkte relasjon med barna som berøres av politikken, og hvordan de blir møtt i Norge er av stor betydning for deres psykiske helse. Resiliens handler om barn som klarer seg tross opplevelse av risiko, og denne oppgaven handler om hvordan sosionomen kan bidra til å utvikle resiliens hos barna.