Medvirkning som didaktisk strategi: fortellinger fra et aksjonsforskningsprosjekt på Øvre Romerike 2006-2009

Collection

  • LUI - Department of Vocational Teacher Education

Document type

Publication date

  • 2010-11-24T15:43:11Z

Publisher

  • Høgskolen i Akershus

Description

  • Denne artikkelen handler om et aksjonsforskningsprosjekt som pågikk i perioden 2006 til 2009. Prosjektet var et samarbeid mellom lærerne fra tre videregående skoler i Øvre Romerike og lærere fra Høgskolen i Akershus. Vi tre som skriver denne artikkelen er alle ansatte ved høgskolen ved avdeling for yrkesfaglærerutdanning, og har i dette prosjektet fungert som tilretteleggere, lærerutdannere og forskere. Lærerne fra de videregående skolene arbeider alle ved ulike yrkesfaglige studieretninger. I dette prosjektet har vi valgt en aksjonsforskningsstrategi der vi har ønsket at lærernes erfaringer skulle danne utgangspunktet for videreutvikling av egne lokale utdanningstilbud. Vi har ønsket å ivareta en sterkest mulig grad av demokrati, samtidig som vi har måttet forholde oss til visse rammer i tillegg til de som allerede eksisterer i lærernes hverdag. I noen sammenhenger har disse rammene vært med å synliggjøre handlingsrom og bidratt til mestring, mens i andre sammenhenger har de virket hemmende på deltagernes handlefrihet.