Medietilsynets tilsyn med språkkrava i NRK og TV 2

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgåva handlar om språket i media. Språket vårt er noko me diskuterar kvar dag, det er noko som opptek dei fleste, og er noko me bryr oss om. Det er ein del reglar som gjeld for språk i media, og desse kan vere forvirrande. Mange har høyrd at NRK skal ha minst 25 prosent nynorsk, men få tenkjer over om TV 2 har nokre språkkrav. Det er slik at både NRK og TV 2 har krav til språket i kanalane sine og desse språkkrava skal me sjå nærmare på seinare.