Matmerking: En redegjørelse for graden av korrekt matmerking i Norge

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Series/Report no

  • SERN;2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for helse, ernæring og ledelse

Description

  • Villedende- eller utilstrekkelig merking av mat- og drikkevarer kan føre til at forbruker tar valg av andre produkter enn hva han eller hun ellers ville gjort. Forbrukerne har krav på tilstrekkelig og korrekt informasjon om mat- og drikkevarers art, sammensetning og egenskaper. Informasjonen skal være tilgjengelig for forbrukerne slik at de kan ta bevisste valg om hvorvidt de ønsker å kjøpe produktet eller ikke. Tidligere års tilsyn, prosjekter og kampanjer viser at matprodusentene ikke alltid merker maten korrekt i forhold til regelverket . I 2012 gjennomførte Forbrukerrådet en undersøkelse «Vet vi hva vi spiser?» hvor de viste at matprodusentene ofte fremstiller produkter bedre enn hva de faktisk er. Etter denne undersøkelsen har det blitt økt fokus på matmerking. Både Mattilsynet og Forbrukerrådet har gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge graden av feilmerking i norske butikkhyller. Den 13. desember 2014 trådte det i kraft et nytt regelverk for merking av mat. I samarbeid med Forbrukerrådet startet jeg arbeidet med denne bacheloroppgaven, for å kartlegge om matprodusentene følger de nye reglene for matmerking.