Mat og helse som allmenndannende fag i grunnskolen

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Keywords

Description

  • Skolens allmenndannende funksjon står som et sentralt punkt i en rekke utdanningspolitiske dokumenter. Dette gjør at man som lærer er nødt til å være bevisst på hva dette innebærer og hvordan man kan bidra til allmenndanning i alle skolens fag. Faget mat og helse har en rekke muligheter i dette arbeidet. Gjennom fagets mange ulike arbeidsoppgaver og emner, som fokus på samarbeid, kosthold og ernæring, bærekraftighet, kan faget bidra til å gjøre elevene til kritiske og ansvarlige forbrukere i et globalt samfunn. I tillegg til dette kan faget bidra til at å gi elevene nyttige egenskaper for å møte hverdagens mange utfordringer og muligheter. Hensikten med dette litteraturstudiet er å belyse mat og helse som et allmenndannende fag i norsk skole, og komme med argumentasjon for at faget bør spille en større rolle i grunnskolen. Dette er et systematisk litteraturstudie som er basert på artikler og bøker som berører temaene danning og allmenndanning. Kildene som er benyttet i oppgaven viser at faget mat og helse er et praktisk og skapende fag som i stor grad kan bidra til elevenes innvielse i fag og kultur, og gjøre dem til aktive deltakere i samfunnet.