Masseskadetriage av pediatriske pasienter: hvordan kan den norske prosedyren optimaliseres?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne studien tar for seg ulike triagemodeller brukt mot pediatriske pasienter under en masseskadesituasjon. Studien er en litteraturstudie og samler sekundærdata rundt temaet. Det belyses relevant teori for å kunne vurdere de forskjellige triagemodellene. Studien diskuterer rundt svakheter og styrker hos de forskjellige triagemodellene i form av sensitivitet, spesifisitet og enkelhet. Sist konkluderes det med at ingen triagemodeller er godt nok validert til å kunne anbefales, det sees også at triagemodellene har sine styrker og svakheter. Det anbefales videre forskning på dette området av studiens forfattere.