Markedsreformer og konkurranseutsettings konsekvenser for offentlighetsloven

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven vil jeg ta for meg hva slags konsekvenser markedsorienterte reformer og konkurranseutsetting i det offentlige har for praktiseringen av offentlighetsloven for journalister, men også for alle borgere. Min problemstilling, «Underminerer konkurranseutsetting offentlighetsloven?», kommer av at innsynsretten etter offentlighetsloven blir betraktelig innskrenket med en gang et privat firma blir involvert i en offentlig oppgave. For selv om de kan være tilbydere av en offentlig tjeneste, er de private firmaene også i konkurranse med hverandre. Dermed kan de ofte unntas offentlighetsprinsippet til fordel for konkurransehensyn, som følge av unntaksbestemmelsene i offentlighetsloven.