Markedsføring og personvern i sosiale medier – en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere

Document type

Publication date

  • 2018

Series/Report no

  • Oppdragsrapport;13-2018

Publisher

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO

ISBN

  • 978-82-7063-479-8

Page Number

  • 142

Abstract

  • Norske barn har fra ung alder høyt nærvær på og personalisert bruk av internett (fra smarttelefoner) – og ikke minst sosiale medier. Dette stiller svært høye krav til norske barns digitale forbrukerkompetanse; de kan legge fra seg mye persondata og må håndtere mange ulike markedsførings- og betalingsformer. Denne rapporten ser på hvordan markedsføring i sosiale medier og blogger fremtrer, oppleves og håndteres av norske tenåringsbarn og hva som kan fremme deres digitale forbrukerbevissthet- og kompetanse. I tilknytning til dette har rapporten undersøkt fire hovedspørsmål: I. Hva slags markedsføring er det barn møter når de bruker sosiale medier og hvordan opptrer ‘skreddersøm’ i deres profiler? II. Hvordan forstår og relaterer barn seg til markedsføringen på sosiale medier? III. Hva gjør barn for å ivareta egne personverninteresser på sosiale medier? IV. Hva kan bidra til å fremme barns digitale forbrukerkompetanse på dette området? Det er laget en film som viser funn fra prosjektet: https://youtu.be/m_TRtzBtqfg