Målsetting og belønning i detaljhandel

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hvordan kan HR-tiltak føre til tilsiktede og utilsiktede effekter på butikkansattes motivasjon. Oppgaven har til hensikt å avdekke og forklare sammenhenger og faktorer som påvirker ulike HR-tiltaks effekt på ansattes motivasjon.