Måling av effekter i distriktspolitikken

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2009

Series/Report no

  • NIBR-notat 2009:104

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-780-4

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Tilskuddet til fylkeskommunene for regional utvikling (statsbudsjettets kapittel 551 post 60) er ett av virkemidlene i distriktspolitikken. I dette notatet er det skissert et system for å produsere og samle inn indikatorer som kan benyttes som effektevaluering av midlene. Dette gjelder både midlene som går via Innovasjon Norge og midlene som går direkte fra den enkelte fylkeskommune til sluttbruker. Tilknyttet prosjekt Effektindikatorsystem og evaluering kap 551 post 60 (Fylkeskommunenes bruk av regionale utviklingsmidler)