Målformulering og motivasjon i kommunene: Påvirker målformuleringer medarbeidernes motivasjon?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Er det slik at man blir mer eller mindre motivert av å bli resultatstyrt, og har målene som settes noen innvirkning på den enkelte medarbeiders motivasjon?