Lønnsomhetsanalyse av Teliasonera sitt oppkjøp av Tele2 Norge AS

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven har som formål å finne verdien av Teliasonera AB sitt oppkjøp av Tele2 Norge AS. Vi har tenkt med denne oppgaven å finne ut hva som får Teliasonera AB til å kjøpe Tele2 Norge, istedenfor å heller satse på å stjele kunder gjennom deres egne selskap Chess og Netcom på lang sikt. For å kunne gi en verdivurdering av og gi en grundig begrunnelse av vår fremgang har vi gjennomført flere finansielle sensitivitetsanalyser i tillegg til en vurdering av Tele2 sin posisjon i markedet og hvordan synergier vil påvirke oppkjøpet. I oppgaven blir følgende problemstilling besvart: «Vil Teliasonera AB sitt oppkjøp av Tele2 Norge være lønnsomt?»