Lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart. En kartlegging

Document type

Publication date

  • 2019-12

Series/Report no

  • AFI Rapport;2019:07

Publisher

  • Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University

ISBN

  • 978-82-7609-411-4

ISSN

  • 0807-0865

Page Number

  • 89

Abstract

  • Rapporten er en kartlegging av lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart. Med norsk luftfart menes i denne sammenhengen yrkesgrupper som inngår i kommersiell passasjertrafikk, og inkluderer piloter, kabinansatte, flyteknikere, flymekanikere, bakkehåndtering (stuere og funksjonærer), samt administrativt ansatte i flyselskapene. Hovedaspektene som blir tatt opp i rapporten er lønnsstrukturer og lønnsutvikling (mellom 2007 og 2017), tilknytningsformer og heltid/deltidsarbeid, arbeidstidsordninger, opplevd arbeidsbelastning, samt vurderinger av karrieremuligheter, jobbsikkerhet og omstillingspress. Rapporten er basert på en kombinasjon av intervjuer og samtaler med partene i arbeidslivet, en spørreundersøkelse til medlemmer av de viktigste fagforbundene i bransjen, dokument- og litteraturstudier, samt registerdata fra SSB og NHO.