Lokalt folkehelsearbeid

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2009

Series/Report no

  • NIBR-notat 2009:102

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-7071-760-6

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet gir et foreløpig bilde av hvordan arbeidet med folkehelsetiltak er forankret og organisert i kommunene, hvilke planverktøy og partnerskapsmodeller som er tatt i bruk, og om kommuner som er med i Helse i plan - prosjektet skiller seg ut fra de øvrige kommunene. Denne underveirapporteringen gir også et bilde av hva slags folkehelsetema det jobbes med, hva slags målgrupper som er i fokus og hvilke tema som dominerer i ulike typer planer. I hvilken grad det foregår tverrsektorielt samarbeid og kompetansebyggende tiltak innen plan og prosess belyses også. Sluttrapporteringen finner sted i 2009. Tilknyttet prosjekt Helse i plan, partnerskapsordningen og kommunehelseprofilen