Lokalt e-demokrati

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2006:01

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 82-7071-599-9

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Rapporten presenterer og analyserer hvordan innbyggere med funksjonsnedsettelser bruker IKT, og kommunenes hjemmesider spesielt, til lokalpolitisk deltakelse og engasjement. Spørsmålene didskuteres med utgangspunkt i både kvantitative og kvalitative data, først og fremst en spørreundersøkelse til et representativt utvalg av medlemmer i fire organisasjoner, men også intervjuer med organisasjonenes lokallag og aktører i kommuneorganisasjonen i fire casekommuner.