Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Skjervøy kommune

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2012

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2012:23

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-969-3

ISSN

  • 1502-9794

Page Number

  • 177.0

Abstract

  • Rapporten belyser nærings- og samfunnsutviklingen i Skjervøy kommune og noe grunnlaget for stabilt folketall og vekst i arbeidsplasser det siste tiåret. Rapporten trekker videre fram utviklingsbetingelser og noen utfordringer framover som livskraftig kystkommune. Tilknyttet prosjekt Promoting prosperous coastal communities