Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Sandøy kommune

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2011

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2011:24

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-907-5

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Rapporten beskriver og forklarer utviklingen i Sandøy kommune (Møre og Romsdal) og drøfter utfordringer framover. Sandøy har hatt en langt bedre utvikling i arbeidsplasser og folketall det siste tiåret enn flertallet av små kystkommuner. Faktorer bak «suksessen» er et innovativt næringsliv, velferdsutbygging, stedskvaliteter og samhandling. Rapporten inngår i en større studie av flere små kystkommuner i prosjektet «Livskraftige kystsamfunn». Tilknyttet prosjekt Promoting prosperous coastal communities