Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Lurøy kommune med hovedvekt på Lovund

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2011

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2011:30

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-919-8

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Rapporten belyser utviklingen i Lurøy kommune (Nordland) og på øya Lovund spesielt. Utviklingen i folketall og arbeidsplasser i Lurøy, og særlig på Lovund, har det siste tiåret utviklet seg klart bedre enn gjennomsnittet for små kystkommuner i Nord-Norge. Faktorene bak «suksessen» har vært utviklingssterke bedrifter med lokalsamfunnsansvar, sterk offentlig velferdsutbygging samt samarbeid for styrket attraktivitet. Utviklingsevnen i lokalsamfunnet på Lovund har vært helt avgjørende for Lurøy kommunes «relative suksess». Tilknyttet prosjekt Promoting prosperous coastal communities