Litteraturstudie: små og mellomstore byer og regional utvikling

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • NIBR-notat 2006:111

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-608-1

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Siktemålet var å undersøke i hvilken grad forestillinger om små og mellomstore byers rolle i regional utvikling har inntatt noen plass i regionalpolitisk tenkning, slik det evt. avspeiles i nyere forsknings- og utredningsdokumenter. Studien er hovedsakelig avgrenset til Europa. Termen "små og mellomstore byer" er sjelden brukt i denne sammenhengen i europeisk forskning og politikk, og det er dermed også lite tilgang på direkte relevant litteratur. Det er mer indirekte likevel en del å hente når det gjelder å belyse små og mellomstore byers rolle. Tilknyttet prosjekt Litteraturstudie om små og mellomstore byers rolle i regional utvikling