Levekårsutvikling og flytting i Groruddalen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2006

Series/Report no

  • NIBR-notat 2006:137

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-663-4

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet presenterer en analyse av befolkningsutviklingen og flyttemønsteret til treårskull i ungdoms- og etableringsfasen i Groruddalen gjennom periodene 1989-1997 og 1995-2003. Vi følger ungdommene gjennom aldersfasen 15/17-23/25 år (ungdomsfasen) og de unge voksne i aldersfasen 25/27-33/35 år (etableringsfasen). Målet er å både avdekke hvordan befolknings- og bosettingsmønstrene til ungdom og unge voksne i Groruddalen skiller seg fra resten av Oslo, og å avdekke endringer. Foruten å se på stabilitet og utskifting av ungdom og unge voksne beboere i Groruddalen totalt og etter landbakgrunn, omfatter analysen befolkningsutvikling og flyttemønster i lys av unge av unge voksnes utdannaing, inntekt, behov for sosialhjelp og familiesituasjon. Tilknyttet prosjekt Flytting og levekår i Groruddalen