Lek som læringsarena

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Lek som læringsarena – Hvilken plass har lek i norsk grunnskole? Denne oppgaven tar for seg lekens plass i grunnskolen, med særlig fokus på småtrinnet. Utgangspunktet for problemstillingen er dagens politiske fokus på de faglige ferdighetene i skolen. Med dette i bakhodet har forfatteren sett på hva de ulike styringsdokumentene som skolen må forholde seg til, sier om lek. Deretter gjøres det kort rede for hvilke former for lek som finnes, og hva barn kan lære gjennom lek. Avslutningsvis beskrives lærerens fordeler ved lek, og elevenes utbytte av at leken ikke mister sin plass i skolehverdagen.