Legitimering av kroppsøvingsfaget

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Tittel: Legitimering av kroppsøvingsfaget Formål: Formålet med oppgaven er å studere hva som kan ligge til grunn for at kroppsøving er et fag i skolen, gjennom å se på to perspektiver som kan være viktige for å legitimere faget. Dette er en bacheloroppgave som er viktig for utdannelsen min. Derfor er også formålet at jeg skal tilegne meg kunnskaper om den forskningsmetoden jeg bruker i oppgaven, og få erfaringer med å søke i og ta i bruk både selvvalgt og oppgitt pensumlitteratur. Problemstilling: Hvordan kan kroppsøvingsfaget legitimeres? Teori: Formålet med kroppsøvingsfaget, dannelse, Arnolds tre bevegelsesdimensjoner, helse Valg av metode: Litteraturstudie med gjennomgang av fremgangsmåte Resultater: Studien viser at kroppsøvingsfaget kan legitimeres både med helse og dannelse, men med helse som underlagt dannelse.