Ledelsens påvirkning på arbeidsmotivasjon hos sine medarbeidere

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I løpet av de tre årene vi har gått på Høgskolen i Oslo og Akershus, har vi blant annet lært teorier om ledelse, motivasjon og organisasjon. Vi vil benytte enkelte av disse teoriene, for å analysere og forstå på hvilken måte ledere motiverer sine medarbeidere i en bestemt barnehage. Vi synes temaet er interessant, fordi vi opplever det som aktuelt. I denne oppgaven har vi valgt å fokusere på hvordan ledere i barnehager kan lykkes med å skape tilfredsstillende arbeidsplasser med motiverte ansatte ved hjelp av ulike tiltak. Oppgaven vår baserer seg på en kvalitativ undersøkelse, der vi har tolket innsamlet data fra våre respondenter fra barnehagesektoren, i lys av aktuelle ledelses- og motivasjonsteorier omkring temaet: «Ledelsens påvirkning på arbeidsmotivasjon hos sine medarbeidere». I denne oppgaven er vi ikke ute etter å generalisere funnene våre, men ønsker å få en bedre innsikt i hvordan ledere kan arbeide i en barnehage, for å motivere sine medarbeidere til å yte sitt beste på jobben. Resultatene som vi har kommet frem til samsvarer med utvalgte ledelses- og motivasjonsteorier og resulterer med at ledelsen kan ha stor påvirkning på ansattes trivsel og arbeidsmotivasjon. Kilder som ble tatt i bruk til å skrive denne oppgaven har vært lærebøker, veileder, diverse forskningsartikler fra kjente forskere innenfor ledelses- og motivasjonsteorier, samt artikler fra diverse nettsider.