Lav kvinneandel blant toppledere - Mulige årsaker i rekrutteringsprosessen til lav andel kvinnelige rådmenn i Norge

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven dreier seg om å se på noen mulige årsaker til den lave andelen kvinnelige rådmenn i Norge. Tall fra KS (2016a) viser at kjønnsfordelingen blant landets rådmenn i 2015 var 73 % menn og 27 % kvinner. Kjønnsfordelingen blant toppledere generelt i Norge og internasjonalt er også skjev og menn utgjør den største andelen i mange land, blant annet i Norge (International Labour Organization, 2015). Det er kommet mange antagelser om årsaker til den lave kvinneandelen blant ledere, som for eksempel maskulint preg på stillingsannonser (Askehave & Zethsen, 2014), at menn har en tendens til å favorisere og ansette andre menn (Lee et. al., 2015), og at kvinner hindres av et usynlig «glasstak» (International Labour Organization, 2015), men ingen ser ut til å ha mer tyngde enn andre. Gjennom presentasjon av relevant teori, intervjuer og analyser av intervjusvar og stillingsannonser for rådmenn vil oppgaven presentere noen antagelser og mulige påstander for hvorfor det er færre kvinnelige enn mannlige rådmenn. Intervjuer og analyser av forskjellige kommuner vil ta for seg rekrutteringsprosessens mange steg, fra tiltrekning og jobbanalyse til ansettelse, og om feilkilder i prosessen kan ha innvirkning på beslutningsgrunnlaget.