Læreres arbeid med resultatene fra de nasjonale prøvene

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Tema i denne oppgaven er nasjonale prøver. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan lærere bruker resultatene fra prøvene som en del av veiledningen knyttet til elevens leseforståelse. Hovedmateriellet i oppgaven er basert på kvalitativ datainnsamling, hvor jeg har intervjuet to lærere. Hovedfunnet som er gjort i oppgaven viser til en variasjon i arbeidet i etterkant av de nasjonale prøvene. Variasjonen er i stor grad knyttet til forventninger og oppfølging fra ledelsen ved skolene mine informanter arbeider på.