Lærerens muligheter og utfordringer i arbeidet med traumatiserte elever

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Dagens samfunn er preget av mye press, samtidig som man ser et økende antall elever med psykiske vansker. Til tross for dette virker det ikke som skole-Norge retter et fokus mot denne gruppen. Gjennom oppgaven ønsker jeg derfor å belyse hvilke muligheter og utfordringer læreren kan ha i arbeidet med å tilrettelegge undervisningen for traumatiserte elever. Det viser seg at mange av mulighetene avhenger av at læreren besitter den nødvendige kunnskapen, noe som ser ut til å mangle i dagens skole. Gjennom et økt kunnskapsgrunnlag og fokus på tverrfaglig samarbeid, kan man åpne opp for hensiktsmessig tilrettelegging som yter traumatiserte elever rettferd.