Lærere i arbeid for økt elevmotivasjon

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-10

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • ”Temaet for denne bacheloroppgaven er elevers motivasjon for skolearbeid. Formålet vil være å se hvordan en som lærer kan arbeide for å stimulere til økt motivasjon hos barna. Elevmotivasjonen kan være et omfattende begrep som kan være vanskelig å forstå da den ofte trigges ulikt hos den enkelte elev. Jeg ønsket derfor å undersøke hvordan lærere kan arbeide med dette i skolen. Motivasjon i skolen er en forutsetning for at læring skal kunne skje, og det er med bakgrunn i dette samt på grunn av egen interessen at jeg ville skrive om motivasjon for skolearbeid. Oppgaven setter motivasjonsteori opp mot trender i skolen for å belyse problemstillingen. Litteraturen tar for seg forhold som klasseromsklima, faglig tilpassing og lærer-elev relasjonen og dette er konkrete fokusområder som lærerne kan jobbe med i klassen. Fellesnevneren hva gjelder resultater som kommer frem gjennom studiet, går ut på viktigheten av at lærere fokuserer på trivsel i klassen. Blant forslagene her er å tilrettelegge for et varmt og innbydende klasserom”.