La oss snakke om seksualitet! : seksuell helse hos menn med kronsik hjertesvikt

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven tar for seg hvordan diagnosen kronisk hjertesvikt påvirker menns seksuelle helse både fysisk og psykisk. Vi ser på hvilken betydning det har for pasienten at sykepleier snakker om det grunnleggende behovet for seksualitet. Oppgaven er et litteraturstudie som bygger på selvvalgt litteratur, 7 forskningsartikler og 2 fagartikler. Ved å se på de ulike forskningsartiklene har vi fått kunnskap om seksualitetens betydning for pasienter med hjertesvikt og hvordan sykepleier forholder seg til dette. Funn fra forskning viser at pasienter med hjertesvikt har en lavere opplevelse av seksuell helse, og dårlig seksuell helse kan føre til angst, depresjon og et truet selvbilde. Hjertesviktpasienter ønsker spesifikk informasjon om hvordan sykdommen påvirker deres seksualitet, men sykepleiere er ikke komfortable med å snakke om dette. Sykepleiere forteller at de unngår temaet av hensyn til pasienten samt at de mangel på kunnskap. Mange sykepleiere angir at grunnutdanningen ikke formidler kunnskap om seksualitet eller seksuell helse. Vi har valgt å bruke Joyce Travelbee sin sykepleieteori gjennom oppgaven fordi hun vektlegger grunnutdanningens ansvar for å forme gode sykepleiere. Hun setter også pasientens opplevelse av helse i fokus og mener at helsehjelp skal ytes der pasienten opplever at hjelpen trengs, noe som er relevant for oppgaven. Funnene fra oppgaven viser at det er av betydning for menn med kronisk hjertesvikt at sykepleiere snakker om seksualitet. Både fysiske og psykiske aspekter ved seksualitet må inkluderes for å utføre holistisk sykepleie. Det er en sammenheng mellom selvbilde og seksuell helse. Pasienter med dårlig selvbilde har lavere grad av etterlevelse, noe som medfører hyppige reinnleggelser og dårligere sykdomsprognose. Seksuell helse er en individuell egenopplevelse og for noen kan det å ikke være seksuelt aktivt være helsefremmende.