La oss leke angsten vekk- Hvordan sykepleiers pedagogiske funksjon kan bidra til å redusere perioperativ angst hos barn

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn : I denne oppgaven ville jeg undersøke hvordan sykepleier kan redusere perioperativ angst hos barn. Dette fordi perioperativ angst er assosiert med manifestasjon av negative følelser og økt global kirurgisk stressrespons. Fremgangsmåte: Denne oppgaven er et litteraturstudie. Jeg søkte derfor frem forskning og litteratur om temaet terapeutisk lek og drøftet problemstillingen opp mot forskning, teori og egen erfaring. Jeg ønsket forskning om barns opplevelser av opphold på sykehus og hva slags terapeutisk lek intervensjoner sykepleiere kunne bruke for å redusere perioperativ angst. Jeg har anvendt Katie Erikssons omsorgsteori som teoriramme for denne oppgaven. Hennes fokus på lek og læring i omsorgen gjorde at jeg så henne som spesielt relevant. Diskusjon, funn og konklusjon: Gjennom forskning fant jeg ut at terapeutisk lek er en effektiv måte å redusere perioperativ angst hos barn. Den medisinske leken har en spesielt god effekt preoperativt og den normaliserende og avledende leken vil kunne bidra til å redusere angst både før og etter kirurgiske inngrep. For å oppnå god effekt av intervensjonene er det behov for at vi skreddersyr dem til hvert enkelt barn og at de skjer i passende tid før operasjonen. Sistnevnte kan være vanskelig da avstander fra sykehus byr på en utfordring.