Kvinnesyn, kvinnerolle og kvinneportrett på 1800-tallet - 1800-tallets kvinnesyn og kvinnerollens innflytelse på de tre kvinneportrettene Anna Karenina av Leo Tolstoj, Hedda Gabler Henrik Ibsen, og Madame Bovary Gustave Flaubert

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I sitt berømte verk kalt Le deuxième Sexe (Det annet kjønn) fra 1949, tar den franske forfatteren og filosofen Simone de Beauvoir for seg kvinnenes stilling i samfunnet historisk sett. I boken som fikk stor betydning for den vestlige kvinnebevegelsen, går hun blant annet hardt ut mot ekteskapet i dens tidligere form: fornuftsekteskapet. Hun forteller at den skjebnen samfunnet tradisjonelt sett har tilbudt kvinnen er ekteskapet, og det er i forhold til denne institusjonen kvinnen er blitt definert, enten hun er ”frustrert, opprørsk eller til og med likegyldig” (Beauvoir, 2000, s. 431). Hun argumenterer mot at ekteskapet må inngås av nødvendige årsaker, slik som kvinnenes mangel på rettigheter og samfunnets oppbygning. Hun skriver blant annet om hvordan talsmennene for ”den ekteskapelige kjærligheten” anfører at det ikke dreier seg om kjærlighet, og at det er nettopp det som gjør den så utmerket.