Kvinners vei til lederstillinger og betydelige faktorer ved rekruttering - sett fra rekrutteringsbyrå i tre norske byer

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven vil vi ta for oss kvinners vei til lederstillinger, samt ulike sider ved rekruttering og rekrutteringsprosessen. Vår problemstilling er: «Fra synvinkelen til ansatte ved rekrutteringsbyråer i tre ulike byer, hvilke erfaringer har de angående problematikken rundt rekruttering av kvinner til lederstillinger og hvilke faktorer vektlegger de generelt i rekrutteringsprosesser?» Formålet med studien er å se om erfaringer til rekrutteringskonsulenter samsvarer med tidligere empirisk forskning om kvinner og deres vei til lederstillinger.